PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER
İMALAT, SATIŞ, DOLUM VE BAKIM
TS 862 – EN 3 Belgeli Portatif Söndürücüler
Yangın Sınıfı Söndürücü Madde Kapasite (kg)
A, B, C Kuru Kimyevi Toz 1 2 4 6 12 25 50
B, C Karbondioksit 2 4 6 12 30 45
A, B Köpük Konsantresi 6 12 25 50
A, E Halokarbon 1 2 4 6 12
A Watermist (su sisi) 6 12 25 50
YANGIN SINIFLARI
Yangın Sınıfı Açıklaması
Katı madde yangınları
Sıvı (akaryakıt) yangınları
Gaz yangınları
Metal tozu yangınları (Özel imalatlarımız mevcuttur)
Elektrik Yangınları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te portatif söndürücülerin kullanılacağı yerler ve özellikleri aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 99- Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 m2 taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınarak; A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulacaktır.

Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulur.

Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleştirilir.

Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

Bütün arabalı yangın söndürücüler TS 11749 – EN 1866 kalite belgeli olacak ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS 862 – EN 3 kalite belgeli olacaktır.

Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır.

Menü