SU SİSİ SİSTEMLERİ

SU SİSİ (WATER MİST)
Su yangınla mücadelede kullanılan en eski ve en yaygın söndürücüdür. Su yüksek ısı soğutma kapasitesi ile buharlaşma ısısı nedeniyle önemli bir söndürücüdür. Klasik sulu söndürme sistemlerinde büyük damlalar ve düşük soğutma yüzeyleri nedeniyle çok miktarda su gereksinimi ve söndürülecek malzemenin sudan etkilenmesi dezavantajları vardır. Su sisi uygulamaları klasik sulu söndürme sistemlerine göre çok az miktarda su gereksinim duyarlar. Sprinkler sisteminde 1 lt su ile 2 m2 lik bir koruma yüzeyi oluşturabilir oysa su sisi uygulamasında 1 lt su ile 200m2 lik bir koruma yüzeyi oluşturabilir. Su sisi uygulamalarında 85-200 bar basınçlandıran su özel nozullar ile pulverize edilirek yüksek hızda boşaltılır.
Su sisi söndürme sistemi avantajları
** Ekonomik söndürücü maliyeti ve test edilebilirlik
** Ekolojik söndürme maddesi
** İnsan bulunan ortamlarda güvenle kullanılabilir, oksijen seviyesini düşürmez.
** Elektrik iletmez (de-iyonize)
** Yanıcı sıvılarda etkin söndürme
** Açık alanlarda ve lokal alanlarda uygulanabilir.
** Radyant ısı transferini absorbe ederek yangının diğer mahallere taşınmasını engeller
** Yangın ürünü zehirli gazların, suda çözünerek zararsız hale gelmesini sağlar.

Kullanım Önerilerimiz
** Çalışma ofisler
** Otel odaları
** Restaurant ve mutfaklar
** Fırın ve pişirme sistemleri
** Tüneller
** Arşivler
** Kimyasal ürün depoları
** Yanıcı ve parlayıcı sıvılarda
** Yangından korunmak istenen diğer tüm yaşam mahallerinde

Menü